Autarkia Nieuws


Volg ons op
Bookmark and Share
Home   |   Contact  |   Route  |   Agenda  |   Openstelling
Bezoek ook eens onze
Ons Winkeltje  |   Workshops  |   Arrangementen  |   Culinair
Autarkia
Paddenstoelen
Permacultuur tuin
Arrangementen!

U bevindt zich hier:

Autarkia


Onze plannen Gedachtenkronkels Blotevoetenpad Jeugd - Schoolprojecten - Studiemateriaal - Vrijwilligers Foto's Autarkia Nieuws!

  
Onze gedachtenkronkels


Autarkia

Autarkisch—zelfvoorzienend—zelfverzorgend
Permacultuur—onderdeel zijn van de natuur—samenwerken met de natuur
Geen belasting voor de natuur willen zijn, maar een deel ervan
Streven naar een energie-neutraal Autarkia

Eigen energie-voorziening met zon- en/of wind energie
Zorgen voor eigen waterzuivering met behulp van een helofytenfilter
Het liefst ooit in de toekomst een energie-neutrale voorbeeld-woning bouwen, eventueel door ons te gebruiken als kwekerij, atelier of lesruimte in een eigen vorm van een zogenaamd “Earthship, onderlandwoning” .
Een ruimte, met in feite één glazen gevel aan de zuidkant, voor de rest omringd met een wal van grond, grond en begroeiing op het dak en zodoende dus zoveel mogelijk opgenomen in het landschap en dus zo min mogelijk aanwezig, waarin bijna geen extra verwarming nodig is, waar alleen al door de vormgeving weinig omgevingsgeluiden binnendringen, waarin diverse technieken van duurzaam bouwen, denk aan strobalenbouw, zandzakkenbouw, o.i.d. gebruikt zullen worden.

Met dit alles vooral duidelijk maken, dat we keuzes kunnen maken;
• Onze voetafdruk op de aarde zo klein mogelijk houden
• Bewust zijn van je natuurlijke leefomgeving
• Bewust om gaan met je natuurlijke leefomgeving
• Deel uit maken van je natuurlijke leefomgeving
• Energie-neutraal en zelfvoorzienend zijn hiervoor sleutelwoorden
• Streven naar energie-neutraal wonen
• Streven naar zelfvoorzienend wonen
• Als gevolg hiervan een grotere onafhankelijkheid
• Meer met minder is het resultaat

Hiermee gelijk aangeven, hoezeer we afhankelijk zijn geworden van allerlei factoren, die we zelf niet meer in de hand hebben.
Denk aan de energiebedrijven die in feite kunnen doen wat ze willen en iedereen zal volgen, omdat we er helemaal van afhankelijk zijn.
Denk aan de helikopter die eind 2007 een hoogspanningsleiding raakt en meteen een groot deel van Nederland hulpeloos maakt, omdat niemand meer zichzelf kan redden.
Denk aan alle verplichtingen die iedereen maar aangaat, gewoon omdat iedereen dat doet, omdat iedereen maar meer wil, omdat er steeds maar meer opgedrongen wordt en het logisch lijkt, dat je niet zonder kunt en maar met de meute mee moet. Voor de ene schuld is ingelost, komt de volgende er al weer over heen en uiteindelijk ben je vooral met z’n allen bezig om de financiële gevolgen te dragen en op te vangen.

Vergeten wordt om lekker te genieten en te leven, terwijl daar eigenlijk maar weinig voor nodig is, als je d’r maar eens af en toe bij stilstaat en bewust bekijkt, wat je eigenlijk zou willen en nodig hebt.
Zodoende sprak de boodschap van deze spreuk, boven een artikel over de economische crisis in het Brabants Dagblad ons meteen aan.

!! Rijkdom bestaat niet uit het hebben van veel bezittingen,

maar het hebben van weinig behoeften !!
Artisan Decoratieven

Artisan Decoratieven
Ht adres voor decoratieve objecten en creatieve oplossingen op maat!
Al jaren een vertrouwd adres voor: Decoratieven in allerlei soorten en maten Maatwerk en speciale projecten Allerlei werkzaamheden en aanpassingen in en om uw huis Kleine reparaties of aanpassingen aan uw camper of caravan
Goed advies, frisse ideen en bijzondere oplossingen, voor bijvoorbeeld indeling, verbouwing, enzovoort,
vooral in situaties waar een ander zegt "d kan nie"